Items where Subject is "Theology"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 14.

Thesis

Գրիգոր Տաթևացու «Լուծմունք Յոբայ» երկը.

Հովհաննես Սարկավագը և իր «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ»-ն.

Վազգեն Ա Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասարակական և մշակութային գործունեությունը.

Մխիթար Գոշը և իր «Գիրք դատաստանի» երկը.

«Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածուի կազմավորումը և զարգացման պատմությունը.

Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները վիմագիր և մատենագիր աղբյուրներում.

Եվագր Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ.

Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն).

Մեծ հայրենադարձությունը և հայ եկեղեցին.

Աստվածաշունչը և հայոց էթնիկ ժառանգությունը.

Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայոց մեջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն).

Հայ եկեղեցու դերը Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական կյանքում (1292-1375 թթ.).

Միակամության վարդապետությունը միջեկեղեցական երկխոսության համատեքստում (7-րդ դարի առաջին կես).

Կանոնական բնագրերը և հայ եկեղեցական իրավունքի պատմության խնդիրները (V-VIII դարեր).

This list was generated on Mon Sep 25 12:13:35 2023 UTC.