Items where Subject is "Literature"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 560.

Thesis

Ակսել Բակունց /կյանքը և ստեղծագործության մի քանի հարցեր/.

Александр Блок и армянская литература.

Художественная индивидуальность Иосифа Бродского.

Мифологические репродукции в драматургии В. Маяковского.

Уильям Сароян в американском литературоведении и критике.

Кавказские повести Л. Толстого и их армянские переводы.

Русские символисты и Ваан Терьян (мастерство стихотворного перевода).

Армения в публицистике Мариэтты Шагинян.

"Уроки Армении" Андрея Битова (проблема стиля и содержания).

К. Д. Бальмонт-исследователь и переводчик испанской литературы.

Вера Звягинцева и армянская литература.

Պատմություն և խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ.

Լեոյի գեղարվեստական ստեղծագործությունը.

Պատմական ճշմարտության հարցը գեղարվեստական գրականության մեջ.

Ծերենց /կյանքը և ստեղծագորոծությունը/.

Հայ պարբերական մամուլի պատմություն.

Французская поэзия в переводах и оценке В. Брюсова.

Սուրեն Սպանդարյանը գրականության մասին.

Հակոբ Պարոնյանի քաղաքական սատիրան.

Թումանյանի կապերը ռուս գրականության հետ.

Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան /կյանքը և ստեղծագործությունը/.

Նաիրի Զարյանի դրամատուրգիան.

Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերը.

Ժամանակակից գյուղը պատկերող սովետական վեպը.

Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունը.

Րաֆֆի /ստեղծագործական կյանքի ուղին/.

Творчество Н. А. Островского и некоторые вопросы теории социалистического реализма.

Публицистика Аветика Исаакяна.

«Հյուսիսափայլ» ամսագիրը.

Սովետահայ գրականությունը և ժողովրդական բանահյուսությունը.

Ռաֆայել Պատկանյանի գեղարվեստական արձակը.

Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր /ԺԴ-ԺԷ դդ./.

Զորայր Խալափյանի վեպերը.

Публицистика М. А. Булгакова.

Поэзия Геворга Эмина в русских переводах.

Поэтика романов Герман Гессе в свете синтеза культур Запада и Востока.

Место и время в творчестве Б. А. Чичибабина.

Կյանքի և մահվան խնդիրը Նար-Դոսի երկերում.

Մկրտիչ Արմենի կյանքը և ստեղծագործությունը.

Армянская тема в творчестве Осипа Мандельштама.

Александр Цатурян и русская литература.

Тема армянского геноцида в немецкой и австрийской литературах.

Особенности правоотношений в сфере массовой информации РА.

Роман Л. Н. Толстого "Воскресение" в армянских переводах и критике.

Поэтика лирических циклов А. А. Блока.

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» Երկի՝ Մկրտիչ Խերանյանի և Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությունները.

Индивидуальность поэта и типология поэтов в прозе Марины Цветаевой.

Звуковой строй поэтического текста как проблема перевода.

Повесть "Добро вам!" в контексте позднего творчества В. С. Гроссмана.

Անգլիական դասական արձակը և հայ գրականությունը.

Трагедия Шекспира "Антоний и Клеопатра" в армянских переводах.

Некоторые аспекты поэтики прозы Леонида Андреева.

С. Довлатов: проблемы поэтики.

Сергей Довлатов-автор и герой своих произведений.

Аветик Исаакян и русская литература.

Рекламно-информационная деятельность в индустрии туризма в РА.

Историософская проблематика публицистики Ф. И. Тютчева.

Творчество Г. Е. Николаевой и некоторые вопросы социалистического реализма.

Литературные памятники армянского средневековья ("Давид Сасунский", "Книга скорби") в русских переводах и критике.

Ջոն Չիվերի փոքր արձակի հիմնախնդիրները.

Творческая индивидуальность автора в поэтических переводах с армянского на русский язык.

Ранняя поэзия Егише Чаренца.

Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի բառապաշարը.

Վահան Տերյանը և «տերյանական դպրոցը».

Վիգեն Խեչումյանի փոքր արձակը.

Լևոն Շանթի գեղարվեստական արձակը.

Հեռուստաակնարկ. ժամանակակից դրսևորումները ՀՀ հեռուստաեթերում.

Վահան Թոթովենց /ժամանակը և ստեղծագործությունը/.

Աստվածաշնչյան մոտիվները Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ.

Ակսել Բակունց. պատմվածքի վիպական աշխարհը.

Տեղեկատվական պատերազմներ. լուսաբանման հայկական փորձը.

Սիամանթոյի բանաստեղծության պատկերային համակարգը.

ԼՂՀ տեղեկատվական դաշտի համապատկերը և խնդիրները (չճանաչված երկրի լրատվությունը).

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» և Ջալալ Էդդին Ռումիի «Մասնավի Մանավի» գրքերի համեմատական քննությունը.

Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան.

Քվեբեկյան պատմավեպի էվոլյուցիան և յուրահատկությունը.

Խղճի փիլիսոփայությունը և գրականությունը.

Միջնադարի գեղարվեստական պատկերը Վիգեն Խեչումյանի ստեղծագործություններում.

Արևմտահայ վիպագրություն.

Պատմությունը և ավանդությունը Դանիել Վարուժանի պոետիկայում.

Անտիկ աշխարհի իմաստավորումը Թորնթոն Ուայլդերի ստեղծագործություններում.

Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը».

Չարլզ Դաուսեթը հայագետ.

Միքայել Նալբանդյանի գեղարվեստական ժառանգությունը.

Վիլյամ Սարոյանը էսսեիստ.

Ավետիք Իսահակյանի քնարական արձակը և առակները.

Պատմական ողբերգությունը արևմտահայ գրականության մեջ.

Մարդու և բնության պատկերման արվեստը Ակսել Բակունցի արձակում.

Ակսել Բակունցը և հայ նորագույն արձակը.

Նար-Դոսի վեպերի ժանրային առանձնահատկությունները.

Կոստան Զարյան. կյանքը և գործը.

Ա. Չոպանյանի քննադատական և գրականագիտական հայացքները.

Հեռուստածրագրերի տիպաբանություն (հեռուստատեսությունը հասարակական նոր հարաբերությունների ձևավորման պայմաններում).

Սիլվա Կապուտիկյանի քնարերգությունը.

Մայքլ Արլեն. կյանքը և ստեղծագործությունը.

Ազգային բնավորությունը Վիլյամ Սարոյանի գեղարվեստական համակարգում.

Պարույր Սևակ գեղագիտություն և բանարվեստ.

Մարդու սոցիոլոգիական և դեկոնստրուկտիվ իրավիճակի քննությունը Սամուել Բեկետի վեպերում.

Զահրատի ստեղծագործությունը.

Հրանտ Մաթևոսյանի հրապարակախոսությունը.

Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» վեպի պատմական աղբյուրները.

Վահան Տերյանի ստեղծագործական աշխատանոցը.

Հակոբ Ասատուրյանի վեպ-եռագրությունը.

Բայրոնը և հայ իրականությունը.

Միֆը և արքետիպային որոշ շերտեր արդի հայ արձակում.

Ժամանակը Սերո Խանզադյանի պատմավեպերում.

Չարլզ Բուկովսկու արձակի առանձնահատկությունները.

Հայ հին գրականությունը «Բազմավէպի» էջերում.

Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները.

Ռաֆայել Պատկանյանի նորնախիջևանյան պատմվածքները.

Հովհաննես Շիրազի բանարվեստը.

Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների արվեստը.

Գեղարվեստական համարժեքության խնդիրը Ռ. Քիփլինգի հեքիաթների հայերեն թարգմանություններում.

Հետաքննական լրագրություն (ՀՀ զանգվածային լրատվամիջոցների օրինակով).

Իսահակ Իսահակյանի կյանքը և ստեղծագործությունը.

Գրիգոր Արծրունին գրական գործիչ.

Էկզիստենցիալիզմը և Վիլյամ Սարոյանի դրամատուրգիան.

Պառավի կերպարը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում.

Վահան Տերյանի գրական դպրոցը խորհրդապաշտության գեղագիտական համակարգում.

Վիլյամ Գոլդինգի փիլիսոփայական վեպը.

Սմբատ Շահազիզի քնարերգությունը.

Ֆոթովվաթնամենները որպես իրանական դպրության հուշարձաններ.

Գրիգոր Զոհրապը հրապարակախոս և գեղագետ.

Հայերեն Աստվածաշնչի պատկերային համակարգը և Ներսես Շնորհալին.

Օտարացման և հիշողության թեման Թ. Բերնհարդի և Ք. Հայնի արձակում.

Հայ մանկական բանահյուսությունը.

Ամսագիրը որպես լրատվամիջոց.

ԶԼՄ-ի լսարանը (ՀՀ լրատվամիջոցների օրինակով).

Վիպական ժանրի էվոլյուցիան Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործության մեջ.

Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմվածքները.

Թեքեյան-Տերյան գրական առնչությունների շուրջ.

Ռադիոյի արդի փուլի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պատմվածքի ժանրի էվոլյուցիան Խուլիո Կորտասարի ստեղծագործության մեջ.

Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործության հոգեբանական-հոգեվերլուծական եզրերը.

Քեմալական գաղափարախոսության արտացոլումը Յաքուփ Քադրի Քարաօսմանօղլուի արձակում.

Արևմտահայ գավառը Հակոբ Մնձուրու արձակում.

Անդրանիկ Անդրեասյան. կյանքը և գործը.

Ալիշանը և հայ հին գրականությունը.

Մամուլի ազատության սահմանադրական երաշխիքները.

Հարոլդ Փինթերի դրամատուրգիան.

Հովհաննես Թլկուրանցու կըանքը և ստեղծագործությունը.

Միջնադարի հայեցակարգը ՈՒմբերտո Էկոյի ստեղծագործության մեջ (ըստ «Վարդի անունը» և «Բաուդոլինո» վեպերի).

Անհատի հոգևոր զարգացման կոնցեպցիան Սելինջերի արձակում.

Մանուկ-կտրիճ քնարական հերոսի դրսևորման ձևերը հայ միջնադարյան բանաստեղծության մեջ.

Ջակոմո Լեոպարդիի ստեղծագործությունը իտալական ռոմանտիզմի համատեքստում.

Հեռուստատեսություն. գործառույթները, զարգացման միտումները և հեռանկարները.

Կորուսյալ եզերքի գեղարվեստական պատկերը Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններում.

Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործության գեղագիտական և փիլիսոփայական հիմունքները.

Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական հեքիաթներում.

Ֆիրդուսու «Շահնամեի» առնչությունները Հոմերոսի «Իլիականի» և «Ոդիսականի» հետ.

Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը.

Իվլին Վոն և անգլիական երգիծական գրականության ավանդները.

Նարեկյան դպրոցը.

Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն տանն Սիսական» երկը որպես գրական ստեղծագործություն.

Աբիգ Ավագյան.

Հարցեր քսաներորդ դարու արևմտահայ գրականութեան.

«Ֆաուստի» հայերեն թարգմանությունները.

Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը.

Մուրացանի երգիծանքը.

Մարդու կերպարը ժամանակակից հայ դրամատուրգիայում.

Համաստեղի ստեղծագործությունը.

Մարիո Վարգաս Լյոսայի ստեղծագործական էվոլյուցիան.

Ավետիք Իսահակյանի պոեզիան.

Համո Սահյանի արվեստի մի քանի հարցեր.

Նարեկացին և հայ միջնադարը /բանասիրական հետազոտություն/.

Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանցը խմբագիր և հրապարակախոս.

Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը.

Համացանցային զանգվածային լրատվամիջոցներ. ձևավորումը և զարգացումը Հայաստանում.

Արձակ ժանրերի փոխակերպումը Իտալո Կալվինոյի ստեղծագործություններում.

Սուրեն Այվազյանի գեղարվեստական արձակը.

Խորխե Իկասան և լատինաամերիկյան սոցիալական վեպը.

Էդգար Ալլան Պոյի ստեղծագործությունը Շարլ Բոդլերի ընկալմամբ.

Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը.

Տիեզերաց ճշմարտությունը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» ժողովածուում.

Ավետիս Ահարոնյանի գեղարվեստական արձակը.

Արփիար Արփիարյանը գրականության պատմաբան և քննադատ.

Միֆը և սիմվոլը Դանիել Վարուժանի պոետիկայում.

Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպը.

Հրաչ Զարդարյան (կյանքը և գործը).

Հովհաննես Թումանյանի հասարակական գործունեությունը /դրվագներ/.

Ռուբեն Զարդարյանի կյանքը և ստեղծագործությունը.

Րաֆֆու «Կայծեր» վեպի ստեղծագործական պատմությունը.

Արդի հայ մամուլի ժանրային բնութագիրը (ՀՀ-ում հրատարակվող թերթերի օրինակով).

Միգել Օթերո Սիլվայի արձակը.

Միգել Անխել Աստուրիասի ստեղծագործական էվոլյուցիան.

Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը.

Սիլվա Կապուտիկյանի ուղեգրական արձակը.

Հայ նոր քնարերգության հերոսը.

Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը.

Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհի կերպարները.

Մարո Մարգարյանի պոեզիան.

Կոնստանդին Կարապետի Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի-Խաչան) կյանքը և գործը.

Ռադիոլսարանի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոընկերություններում.

ԶԼՄ-ների օրենսդրական կարգավորումը և ինքնակարգավորումը ԼՂՀ-ում.

ՀՀ հանրային և մասնավոր ռադիոընկերությունների ծրագրային քաղաքականությունը. հիմնախնդիրներ և զարգացման միտումներ.

Հայ միջնադարյան գանձերը և «Գանձարան» ժողովածուն.

Ռուբեն Զարդարյան. արձակագիրը, բանաստեղծը և գրադատը.

Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմության գեղարվեստական առանձնահատկությունները.

Երգիծանքի բնույթը և առանձնահատկությունները Անտոն Չեխովի ստեղծագործությունների մեջ.

Հայաստանի տնտեսական լրագրությունը. համեմատական վերլուծություն և հեռանկարներ.

ԶԼՄ-ների դերը Հայաստանի Հանրապետության իմիջի ձևավորման գործում.

Հայ հին վիպական ավանդույթը և պատմագրությունը.

Համաստեղի արձակի պոետիկան.

Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը. գեղարվեստական արձակ և գրականագիտություն.

Իրանի Իսլամական Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքի լուսաբանման առանձնահատկությունները ԱՄՆ-ի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում.

Էպիկական ժանրերից դրամատիկական ժանրերի փոխառնության հիմնախնդիրները.

Հասարակական իդեալը և նրա փոխակերպումները հետխորհրդային հայ մամուլում.

Մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներ (Ղարաբաղյան հիմնահարց).

Խիկարի զրույցը հայ մատենագրության մեջ՝ հինարեվելյան գրականության համատեքստում.

Տեքստը և թարգմանչի անհատական մեկնաբանության խնդիրները.

Հերոսի և հակահերոսի խնդիրը աբսուրդի դրամայում.

Պոստմոդեռնիզմը և ժամանակակից հայ դրամատուրգիան.

Տիրան Չրաքյան /Ինտրա/. կյանքը և գործը.

Էդմոն Ռոստանի ստեղծագոծությունը ֆրանսիական նեոռոմանտիզմի համատեքստում.

Ջիվանու բանաստեղծական ժառանգությունը.

Հայաստանի Հանրապետության ավանդական զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության հիմնախնդիրները նոր մեդիայի զարգացման պայմաններում.

Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկան.

«Աստված» և «Սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկություններն իսպաներենում՝ հայերենի զուգադրությամբ.

Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ.

Աբիգ Ավագյանի ստեղծագործությունը.

Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ.

Սինքլեր Լուիսի գեղարվեստական մեթոդի առանձնահատկությունները.

Վահան Տերյանի նամականին.

Նորայր Ադալյանի ստեղծագործությունը.

Համո Սահյանի պոետիկան.

Ջոն Դոս Պասոսի փորձարարական վեպը.

Վահան Թեքեյանի սիրերգությունը.

Խաչիկ Դաշտենցի վիպասանությոնը.

Ջ. Ռ. Ռ. Թոլքիենի «Մատանիների տիրակալը» եռագրության կերպարային համակարգը պատմա-գրական գործընթացի համատեքստում (գրական անվան շուրջ).

Հայ բանասիրության և գեղարվեստական գրականության մատենագիտության պատմություն.

Գավառի կինը արևմտահայ գրականության մեջ.

Ամերիկահայ անգլիագիր բանաստեղծներ. ավանդույթ և նորարարություն.

Պատանեկության թեման գրողի գեղարվեստական համակարգում.

Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան.

Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում.

Վոլֆգանգ Քյոփենի վեպերը.

Արևմտահայ գրական դիմանկարը.

Հայոց մեծ եղեռնը ամերիկյան գրականության մեջ.

Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը.

Գրիգոր Անավարզեցին շարականագիր.

Հրաչյա Սարուխանի պոեզիան.

Հարութ Կոստանդյանի ստեղծագործությունը.

Զանգեզուրի բանահյուսությունը /Գորիս, Կապան/.

ԶԼՄ-ի մենեջմենթ /ՀՀ լրատվամիջոցների օրինակով/.

Հայնրիխ Հայնեն և հայ գրականությունը.

Ամերիկյան տրանսցենդենտալիզմի խնդիրները Հենրի Թորոյի ստեղծագործություններում.

Շառլ Նոդիեի ստեղծագործության էվոլյուցիան ֆրանսիական ռոմանտիկական արձակի համատեքստում.

Ֆաքիր Բայքուրթի արձակը.

Վիլյամ Ֆոլքների առաջին շրջանի ստեղծագործությունը.

Նոր տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները և ժուռնալիստիկան.

Լորենս Ստեռնի «Տրիստրամի Շենդի» և Ջեյմս Ջոյսի «Ֆինեգանի հոգեհացը» վեպերի համադրական պոետիկան, ինտերտեքստուալ հարաբերություններ.

Մայքլ Արլեն Կրտսերի գեղարվեստական աշխարհը.

Ջ. Մ. Քութզեեի ստեղծագործական մեթոդի առանձնահատկությունները.

Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական ժառանգությունը.

Ներսես Շնորհալու բանաստեղծական արվեստը.

Անհատը և նրա դրաման Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործություններում.

Հերոսների կերպարակերտման ընդհանուր առանձնահատկությունները հինգերորդ դարի հայ պատմագրության մեջ.

Արդի հայ բանաստեղծության գեղագիտական առանձնահատկությունները.

Պարույր Սևակի պատմական պոեմները.

Երվանդ Օտյան կյանքը և գործը.

Սփյուռքահայ թատրերգություն. ավանդույթներ և նորարարություն.

Լրագրողի աշխատանքը արտակարգ իրավիճակներում (ըստ ՀՀ և ՌԴ պատերազմական ահաբեկչական իրադարձությունների).

Գուրգեն Մահարու պոեզիան.

Հեռուստատեսության զարգացման արդի միտումներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում.

Շահան Շահնուրի հայերէն ստեղծագործութիւնը.

Դեմոնիզմի կոնցեպցիան Գյոթեի և Բայրոնի ստեղծագործություններում.

Երվանդ Օտյանի հուշագրությունը.

Վիպական հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում.

Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրամայի գեղարվեստական կոնցեպցիան.

Ներսես Շնորհալու պոեմները.

Այրիս Մերդոքի Էքզիստենցիալիզմը.

Մելքոն Կյուրճյանի (Հրանդ) կյանքը և ստեղծագործությունը.

Ծաղկած փշալարերի հայ արձակը.

Կուրտ Վոնեգուտի երգիծանքը.

Արամի առասպելը հայ ավանդության մեջ.

Անգլիական «զայրացած երիտասարդների» դրամատուրգիան.

Նիկոլ Աղբալյանի գրականագիտական հայացքները.

Թևֆիք Ֆիքրեթի կյանքն ու ստեղծագործությունները.

Ալեխո Կարպենտիերի սոցիալ-փիլիսոփայական արձակը.

Լևոն Շանթի գեղարվեստական արձակը.

Աշուղ Ջիվանու անտիպ ժառանգությունը (ուսումնասիրություն).

Կլասիցիզմի ավանդույթները ֆրանսիական ռոմանտիկական դրամայում.

Ֆեմինիզմը Վիրջինիա Վուլֆի վեպերում.

Անձի երկատվածությունը Սամուել Բեքետի և Հարոլդ Փինթերի պիեսներում.

Լեռ Կամսարի ստեղծագործությունը.

Քաղաքական զարգացման գործընթացները և արդի ԶԼՄ-ը ՀՀ-ում.

Կիլիկիայի թեման Լևոն Շանթի դրամաներում.

Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները.

Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը.

Ջեյմս Ջոյսի փոքր ստեղծագործությունները (վաղ շրջանը).

Մկրտիչ Էմինը հայագետ.

Ժէ դարի հայկական ուղեգրությունները.

Հովհաննես Թումանյանը և հայոց հնախոսությունը.

Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստան» պատմափիլիսոփայական հայեցակարգը և «Երկիր Նաիրի» բանաստեղծական շարքը.

Գուրգեն Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպը քննադատության գնահատմամբ.

Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական աշխարհը.

Էզրա Փաունդի քննադատական և գեղագիտական հայացքները.

Էլիաս Կանետիի կենսապատումի ժանրային կառուցվածքը.

Շեքսպիրը և հայ թարգմանական արվեստը.

Լևոն Շանթը և եվրոպական սիմվոլիստական դրաման.

Հերման Հեսսեի գրական-փիլիսոփայական համակարգը՝ ըստ «Ուլունքախաղ» վեպի.

Խեղկատակի կերպարի ընդհանրական և անհատական առանձնահատկությունները Շեքսպիրի պիեսներում.

Վարդան Հակոբյանի պոեզիայի գեղագիտական համակարգը.

Կիլիկիայի հայոց բանահյուսությունը.

Քրիստոնեական մոտիվներն ու գաղափարները Ֆրիդրիխ Հյոլդեռլինի ստեղծագործություններում.

Էքզիստենցիալիզմը Վահե Քաչայի ստեղծագործության մեջ.

Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիան.

Հեռուստատեսային լրատվական ժանրեր /ՀՀ հեռուստաընկերությունների օրինակով/.

Հեռուստատեսային ռեպորտաժ. զարգացման արդի միտումները.

Խաչիկ Դաշտենցի ստեղծագործությունը.

Հոգևոր հրապարակախոսությունը «Էջմիածին» ամսագրում.

Հայոց իրապատում հեքիաթի ժանրային-տիպաբանական համակարգը.

«Երկու վեզիրների վարքուբարքը»՝ որպես միջնադարյան արաբա-մուսուլմանական գրավոր մշակույթի կոթող.

Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմությունը» (գրականագիտական վերլուծություն).

Յակոբ Օշականի վեպը.

Ֆանտաստիկի առանձնահատկությունները Խուլիո Կորտասարի պատմվածքներում.

Հայ պատմավեպը ռուսական թարգմանություններում: Ոճի վերաստեղծման պրոբլեմը.

Անդրանիկ Ծառուկեան. արձակագիրը, բանաստեղծը, հրապարակագիրը.

Սեբեոսի պատմությունը.

Հակոբ Կարապենցի գրականությունը.

Նիկողոս Սարաֆեան (կեանքը եւ գործը).

Կոնվերգենցիայի գործընթացը ԶԼՄ-ների համակարգում և նրա ազդեցությունը արդի հայկական լրագրության վրա.

Նիզամու «Խոսրով և Շիրին» ստեղծագործության աղերսները հայ գրականության մեջ.

Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը ԶԼՄ-ների միջոցով.

Շիրակի տարածքի խոսվածքների փոխհարաբերությունները.

Էռնեստ Հեմինգուեյի կյանքի արտացոլումը նրա ստեղծագործություններում.

Բարոյական զգացողության և պատասխանատվության գաղափարները Նաթանիել Հոթորնի ստեղծագործություններում.

Անգլալեզու կորպորատիվ կայքերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները.

Հին թաբարիի լեզվական առանձնահատկությունները(ըստ Ղուրանի հին թաբարիով թարգմանված ձեռագրի).

Զարեհ Խրախունին և արևելահայ բանաստեղծությունը.

Շավարշ Նարդունու գեղարվեստական արձակը.

Աշխարհի միֆապոետական պատկերը Միգել Էրնանդեսի ստեղծագործություններում.

Գուստավո Ադոլֆո Բեքերի պոեզիան իսպանական ռոմանտիզմի համատեքստում.

Հայ ազգային- ազատագրական պայքարի արտացոլումը Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ.

Տեխնիկական տեքստերի կառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունները և դրանց փոխանցումը հայերեն (Չափումների միասնականության ապահովման համակարգի տեքստերի հիման վրա).

Հեքիաթ-նորաձևության փոխակերպումները որպես միջնշանային թարգմանության դրսևորում (անգլալեզու փաստական նյութի հիման վրա).

Իբն Աբդ Ռաբբիհիի «Բացառիկ վզնոցը» որպես միջնադարյան արաբամուսուլմանական գրավոր մշակույթի կոթող.

Վահան Տերյանի անտիպ և անհայտ էջերը (նամակներ, հոդվածներ, գրախոսություններ).

Միստիցիզմը հայ սիմվոլիստ հեղինակների գործերում.

Կրոնառասսայական և բարոյաքաղաքական պրոբլեմները Բեռնարդ Մալամուդի ստեղծագործություններում.

Գոյթիսոլոյի վիպական աշխարհը.

Հրանտ Մաթևոսյան և Վասիլի Շուկշին. գրական զուգահեռներ.

Նիզամիի բարոյագիտության իսլամական արմատները («Խոսրով և Շիրին»).

Ավետիք Իսակակյանի չափածո և արձակ լեգենդները.

Մաքսիմ Հովհաննիսյանը գրող և հրապարակախոս.

Անգլալեզու «Համալսարանական վեպ» ժանրի յուրահատկությունը.

Հայնրիխ Բյոլի փոքր արձակը.

Հակոբ Օշականի «Հարյուր մեկ տարվան» եռագրությունը.

Ժամանակի իմաստավորումը Մարսել Պրուստի վիպաշարում.

Ֆերեյդունի կերպարը իրանական և հայկական գրականության մեջ.

Հայի ճակատագրի և ազգային կեցության գաղափարները Լևոն-Զավեն Սյուրմելյանի գեղարվեստական երկերում.

Հայոց եղեռնի մատենագիտություն.

«Տաղարան» ժողովածուները հայ միջնադարյան ձեռագրերում.

Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վախթանգ Անանյանի փոքր արձակում.

Ամիր Փազվարիի դուբեյթիների լեզուն.

Իբն Հիշամի «ալ-Սիրա-ալ-Նաբավիյյայի» տեքստաբանական վերլուծությունը.

Մոդեռնիզմի դրսևորումը Վիրջինիա Վուլֆի վեպերում.

Մանկության թեման Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններում.

Սերո Խանզադյանի պատմվածքները և վիպակները.

Հայկական և ռուսական հարսանեկան երգերը (տիպահամեմատական ուսումնասիրություն).

Մ. Յու. Լերմոնտովի պոեմների հայերեն թարգմանությունները.

Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը.

Մարտիրոս Սարյանի նամականին.

Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ.

Թինգշփիլի պրոբլեմատիկան.

Աբսուրդի և օտարացման խնդիրները Էժեն Իոնեսկոյի դրամատուրգիայում.

Քսաներորդ դարի իսպանական պոեզիան և Գուստավո Ադոլֆո Բեկկերի ռոմանտիկական ավանդույթը.

Իմաստասիրությունը Համո Սահյանի բնապաշտական երկերում.

Ազգային-ազատագրական պայքարի արտացոլումը արցախյան պոեզիայում.

Հեղինակի կերպարի արտացոլումը Սթոք Ֆիցջերալդի ստեղծագործություններում.

Ջոն Իրվինգի հոգեբանական-դաստիարակչական վեպը.

Անհատական և հասարակական կոնֆլիկտի դրսևորումը Յուջին Օ'Նիլի ստեղծագործություններում.

Անդրանիկ Ծառուկյանի արձակի լեզուն և ոճը.

Արդարադատության և արդար կառավարման գաղափարը միջնադարյան պարսկալեզու գրականության մեջ.

Մուշեղ Հեդայաթի բանահյուսական ժառանգությունը.

Արևելյան և արևմտյան մշակութային ավանդույթների միաձուլումը Ռ. Քիփլինգի «Ջունգլիների գրքերում».

Հովհ. Թումանյանը և արևելքը.

Պերճ Զեյթունցյանի գեղարվեստական ժառանգությունը.

Ռեալիզմի առանձնահատկությունները Ջոն Սթայնբեքի վեպերում.

Արցախյան ազատամարտը Զորի Բալայանի ստեղծագործություններում.

Բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում.

Հերոսի կերպարի առանձնահատկությունները Օրհան Քեմալի ստեղծագործություններում.

Գրական և մշակութային դեկոլոնիզացիան ամերիկյան ռոմանտիկական վեպում.

Ջեկ Քերուաքի արձակը.

Դերենիկ Դեմիրճյանի գրական հայացքները.

Ուիլյամ Շեքսպիրի «Համլետ»-ն արևմտյան գրականության մեջ.

Թարգմանությունը՝ որպես գեղարվեստական կերպարի վերստեղծման գործընթաց Վ. Ս. Մոեմի վեպերում («Ստրկություն մարդկային», «Լուսին և վեցպենսանոց», «Թատրոն»).

Վահե-Վահյանը և նրա «Անի» հանդեսը.

Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ.

Անհատական և ազգային ինքնության խնդիրները Էլգին Գրոսքլոուսի ստեղծագործություններում.

Յաշար Քեմալի վիպական աշխարհը.

Մ. Վոլոշինի քննադատական արձակը.

Շահան Շահնուր-Վազգեն Շուշանյան. գրական առնչություններ.

Մ. Յու. Լերմոնտովը հայ գրականության մեջ (թարգմանություններ, ավանդույթներ, քննադատություն).

Սոլ Բելոուի վիպական աշխարհը.

Հայկ Խաչատրյանի պատմավեպը.

Վիլյամ Սարոյանի փոքր թատերախաղերը.

Ամերիկյան ռոմանտիկական վեպը (Ֆ. Կուպեր, Հ. Մելվիլ, Հ. Բ. Սթոու) և ապագաղութացման գործընթացը.

Ավանդույթը և նորարարությունը Էդգար Ալլան Պոյի արձակում.

Մեծ պահքի շրջանում ընթերցվող առակների մեկնությունը հայ մատենագրության մեջ.

Ջոյսյան բառադարձվածային միավորումները և դրանց խորհրդանշանային իմաստավորումները («Դուբլինցիներ» և «Ուլիսես» երկերի նյութի հիման վրա).

«Բնական մարդը» Դեյվիդ Հերբերտ Լոուրենսի փոքր արձակում.

Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմը և Խուան Կառլոս Օնետտիի արձակը.

Литературная симфония как синтетический жанр в поэтике русского символизма.

Поэтическая картина мира в творчестве Н. Заболоцкого.

Художественная проза А. П. Чехова и И. А. Бунина в контексте их религиозно-философских взглядов.

Семантика, синтаксис и прагматика русских логико-модальных частиц (на материале только и даже).

Типологическое исследование английских и русских фразеологизмов /на материале произведений С. Фицджеральда и их русских переводов/.

Творчество Карена Микаэляна и роль в развитии армяно-российских литературно-общественных связей.

В.Я. Брюсов и Англия.

Отражение образно-стилевого своеобразия романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в армянском переводе.

Творчество Константина Бальмонта в контексте русско-армянского культурного диалога.

Вопросо-ответные конструкции в русском художественном тексте.

Проблематика и поэтика малой прозы В. В. Набокова.

Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը («Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը).

Պետրոս Հաճյանի կյանքը և գործը.

Պատմավեպը հետհեղափոխական պարսից ժամանակակից արձակում.

Художественное своеобразие творчества Н.Н. Берберовой.

Романистика Мариэтты Шагинян.

Анализ языковых особенностей русскоязычной прессы Армении.

Языковые и лингвокультурологические особенности переводов прозы А. Айвазяна на русский язык.

Семантико-синтаксические особенности глаголов зрительного восприятия.

Речевой акт просьбы в русской лингвокультуре.

«Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա).

Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ (անեկդոտներ).

Поэтика цикла рассказов И. Бунина "Темные аллеи".

Проблемы функционирования традиционных средств массовой информации Республики Армения в условиях развития новых медиа.

Նվիրատուն և խորհրդատուն հայ ժողովրդական հեքիաթներում (տիպահամեմատական քննություն).

Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործությունը.

Ռուբեն Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը.

10-11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման առանձնահատկությունները.

Հայ և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (10-16 դդ.).

Русские литературные деятели и армянская действительность (10-е годы XX века).

Հայ տպագիր գիրքը Կոստանդնուպոլիսում (1567-1850 гг.).

Բանահյուսական նյութերը 16-18-րդ դարերի ձեռագիր մատյաններում.

16-րդ դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատկությունները Բաքիի դիվանում.

17-18-րդ դարերի հայ իրականության գեղարվեստական արտացոլումը ժամանակակից հայ պատմավեպում.

Հայ գիրքը և տպագրական գործը Իրանում 17-րդ դարում (Խաչատուր վարդապետ Կեսարացի).

Պետերբուրգի հայ գրական կյանքը 18-20-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակներին.

Թարգմանությունը որպես Շեքսպիրի իմաստավորման և հայացման միջոց (նախնական շրջան 1820-1880թթ.).

Խաչատուր Աբովյանի կյանքի և ստեղծագործության երևանյան շրջանը (1843-1848).

Մխիթարյանների «Բազմավէպ» հանդեսը (1843-1880-ական թվականներ).

Արևմտահայ գավառագրական արձակը, պատմություն և տեսություն /1850-1915/.

Արևմտահայ նորավեպը (1880-1910-ական թվականներ. ժանրի պատմություն և տեսություն).

«Հնչակ» լրագիրը (1888-1915 թվականներ).

1894-1896 թթ. զարդերի արձագանքը արևմտահայ արձակում.

Неоромантизм во французской прозе второй половины 19 века.

Բնաբանի և տեքստի կապակցման առկայացման միջոցները (19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործությունների նյութի հիման վրա).

Հայկական տպագրությունը Երուսաղեմում /19-20-րդ դարերում/.

Ժորժ Սանդը և իր գրական արձագանքները հայ իրականության մեջ (19-րդ դար).

Հեքիաթների գրական մշակումները 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ նոր գրականության մեջ.

Հայ մեմուարային գրականությունը 19-րդ դարի 80-90-ական թվականներին.

Արևմտահայ դեմոկրատական մամուլը (19-րդ դարի 80-ական թթ.).

Արևելահայ մանկավարժական մամուլի սկզբնավորումը և զարգացման միտումները (19-րդ դարի երկրորդ կես).

Հայ գրահրատարակչական գործը Ռուսաստանում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին.

Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության պատմությունը (գիտական կենսագրություն 1900-1912թթ.).

«Մշակ» լրագրի հրապարակախոսությունը /1905-1921 թթ./.

ՀՀԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1915թթ.).

1918-1939 թթ. գերմանական վեպի գաղափարագեղարվեստական պրոբլեմատիկան.

«Հայրենիք» ամսագրի հրապարակախոսությունը 1920-1930-ական թթ.

Վրաց գրականությունը Վրաստանի սովետահայ պարբերականներում (1920-1970).

Հայ-թուրքական փոխհարաբերությունները հայ ժամանակակից մամուլում (1920-2010 թթ.) քննադատական վերլուծություն.

Գեղարվեստական հուշագրությունը 1920-30-ական թվականների հայ արձակում /Չարենց, Մահարի, Թոթովենց, Եսայան/.

Մկրտիչ Արմենի 1920-30-ական թվականների ստեղծագործությունը.

Ֆրանսահայ պոեզիան 1920-60-ական թթ.

Թեննեսի Ուիլյամսն ու 1930-60-ական թվականների ամերիկյան թատերագրությունը.

Եղիշե Չարենցի ստեղծագործության վերջին շրջանը /1934-1937թթ./.

1950-1960-ական թթ. հայ պոեզիայի զարգացման օրինաչափությունները.

Հայ նորագույն բանաստեղծության զարգացման ուղիները (1950-1980-ական թթ.).

Հայրենիքի ճակատագիրը հայ պոեզիայում (1950-1990-ական թթ.).

Պոլսահայ նորագույն շրջանի արձակը 1950-2000թթ.

1950-70-ական թվականների ամերիկյան գիտաֆանտաստիկական գրականությունը.

Ջոն Ապդայքը և 1950-70-ականների ամերիկյան վեպը.

«Ավանգարդ» թերթը խրուշչովյան «ձնհալի» տարիներին (1956-1964 թվականներ).

Նորագույն շրջանի հայ մանկապատանեկան արձակը: Զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները (1960-1980-ական թթ.).

Նորագույն շրջանի հայ մանկական պոեզիայի զարգացման միտումները (1960-1990-ական թթ.).

Ժան Մարի Լեկլեզիոն և ֆրանսիական վեպը 1960-1990-ական թվականներին.

Գերմանաբնակ թուրք միգրանտների սոցիալական և մշակութային խնդիրների արտացոլումը թուրքական արձակում 1960-2000-ական թվականներին. «գասթարբայթերական գրականության» կայացումն ու թեմատիկ առանձնահատկությունները.

Խորհրդահայ պատմվածքը /1960-70-ական թվականներ/.

1960-80-ական թուականներու լիբանանահայ արձակը.

Արևմտահայության ճակատագրի արտացոլումը 1960-80-ական թվականների խորհրդահայ արձակում.

Գրադարանային-մատենագիտական գործի զարգացումը Հայաստանում (1965-1990 թթ).

Ժամանակակից վիպակը (1970-1980-ական թթ.).

Образ Армении в творчестве русских писателей (1970-1990-ые годы).

Մարդու օտարման պրոբլեմը ժամանակակից հայ արձակում (1970-2003թթ.).

Կանանց հիմնախնդիրները հետհեղափոխական իրանական արձակում (1980-1990թթ.).

Միֆաստեղծումը արդի հայ մամուլում (1988-1995 թթ.).

Հայաստանը լիբանանահայ մամուլում 1988-1998 թվականներին.

Հայաստան-Եվրոպա քաղաքակրթական առնչությունները 1990 ականների առաջին կեսի Հայաստանյան մամուլում.

Արդի հայ մամուլը և գրականությունը (1990-2006-ական թթ.).

Մշակութային կյանքը Արցախյան մամուլում (1990-2010 թթ.).

Պոստմոդեռնիզմը 1990-2010-ական թթ. հայ գրականության մեջ.

ՀՀ արդի գրական մամուլը (1990-2010թթ.).

Արդի հայ մանկական պոեզիայի առաջընթացի միտումները (1990-2010թթ.).

Գերմանիայի միավորման թեման 1990-ական թվականների գերմանական վեպում և Գյունթեր Գրասի ստեղծագործությունը.

Ռադիոն և քաղաքականությունը 1991-1999թթ. (ՀՀ ազգային ռադիոյի օրինակով).

Արդի հայ դրամատուրգիայի հիմնախնդիրները (1991-2008 թթ.).

Արդի հայ վեպը (1991-2008 թթ.).

Тенденции развития современного телевизионного документального кино (на примере армянских документальных фильмов периода 1991-2010 гг.).

Ժամանակակից հեռուստատեաային վավերագրական կինոյի զարգացման միտումները (1991-2010 թթ. հայկական վավերագրական ֆիլմերի օրինակով).

Հայկական թեմատիկան «Ակօս»-ի հրապարակախոսությունում (1996-2007 թթ.).

Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում (1998-2008թթ.).

Հասարակական-քաղաքական թեմատիկան հայ հրապարակախոսության մեջ (ըստ ՀՀ պարբերական մամուլի 1998-2009 թթ. նյութերի).

Գավառագիրները 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ մամուլում.

Հայ արդիապաշտ ուղղությունների գնահատականը 20-րդ դարասկզբի գրական հայացքներում.

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում.

Անհատի արժեհամակարգի կողմնորոշիչները 20-րդ դարավերջի և 21-րդ դարասկզբի անգլաամերիկյան արձակում (կին գրողների ստեղծագործությունների հիման վրա).

20-րդ դարի 2-րդ կեսի ամերիկյան դրաման.

ժան ժընեն 20-րդ դարի 2-րդ կեսի ֆրանսիական դրամատուրգիայի համատեքստում.

Հայ ինքնակենսագրական վեպի ժանրային առանձնահատկությունները (20-րդ դարի 20-50-ական թվականներ).

20-րդ դարի 70-80-ական թվականների հայ արձակը (հոգեբանության բացահայտման միջոցներ).

Գրեհեմ Գրինը և 20-րդ դարի անգլիական սոցիալական վեպը.

Ուիթմենյան ավանդույթները և 20-րդ դարի առաջին կեսի ամերիկյան պոեզիան.

Անտիուտոպիան 20-րդ դարի առաջին կեսի անգլիական գրականության մեջ.

20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը (ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկայի պրոբլեմները Թոմաս Մանի վեպերում).

Ազատ ոտանավորը 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ բանաստեղծության մեջ.

Օմար Խայամի պոեզիան 20-րդ դարի գրական-գեղագիտական համատեքստում.

Շեքսպիրի հայերեն թարգմանությունները 20-րդ դարի երկրորդ կեսին.

Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտը» 20-րդ դարի իսպանական քննադատության մեջ.

Անհատի կոնցեպցիան 20-րդ դարի կեսերին ամերիկյան դրամայում.

20-րդ դարի հայ գրականություն. մշակութաբանական ենթատեքստեր.

Հայրենական և միջազգային առաջատար ԶԼՄ-ները ՀՀ աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման դիսկուրսում (2010-2015 թթ.).

Հեռուստատեսությունը և դեռահասի արժեհամակարգային փոխակերպումները (ՀՀ հեռուստաընկերությունների օրինակով 2010-2015թթ.).

Գովազդը հեռուստաեթերում. միզազգային փորձը և հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.).

Գովազդը հեռուստաեթերում. միջազգային փորձը և Հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.).

Կարգավորման և ինքնակարգավորման հիմնախնդիրները հայաստանյան համացանցային լրատվամիջոցներում (2010-2016 թթ.).

«Խումբ-47»-ի գեղարվեստական-գեղագիտական հայեցակարգը և Հանս Վերներ Ռիխտերի արձակը.

Հայ-իրանական գրական առնչությունները 5-18-րդ դարերում /որոնումներ/.

Ծագումնաբանության ձևավորումը և «Նասաբ» ժանրը արաբամուսուլմանական (6-9-րդ դդ.) գրավոր մշակույթում (Աբուլ Աբբաս Ահմադ իբն Յահյա իբն Ջաբիր իբն Դաուդ ալ-Բալազուրի).

Традиции средневековой армянской поэзии и современная армянская поэзия /60-80 гг./.

Тема Армении в русской художественной прозе 60-80-х годов XX века.

Հայ միջնադարյան պոեզիայի ավանդները և ժամանակակից հայ պոեզիան /60-80-ական թթ./.

Образ Петербурга в русской поэзии 60-х гг. ХХ века.

60-ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ.

Позднее творчество Михаила Дудина(конец 70-х, начало 90-х годов).

Мастерство раннего Горького (произведения 90-х годов о крестьянах).

Искусство поэтического перевода в творчестве русских поэтов II пол. XX-нач. XXI века (на примере армянской поэзии).

Антиутопия и миф в контексте развития русской литературы II половины XX века.

«Le Monde»-ը և հայ իրականությունը.

PR-լրագրության զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները Հայաստանի զանգվածային լրատվամիզոցներում.

Հանրային կապեր /PR/ և ընտրություններ (ՀՀ ԶԼՄ-ների օրինակով, 1998-2008 թթ.).

Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները (X-XIV դդ.).

Հայ միջնադարյան տաղերգության ժանրերն ու տաղաչափությունը (X-XVIII դդ.).

Армянская житийная литература XI-XV вв.

Լեհահայության մշակութային կյանքը և գրականությունը XIV-XIX դդ.

Религиозно-философское учение Л. Толстого и литературная борьба конца XIX века.

XIX դարի արևելահայ ռոմանտիկական վեպի տիպաբանությունը.

Արցախը XIX դարի հայ գրականության մեջ.

Վալտեր Սքոթը և XIX դարի հայկական պատմավեպը (պատմականության խնդիրը և անձի հայեցակերպը).

XIX դարի պարսից հուշագրային գրականությունը.

Թատրոնի և դրամատուրգիայի զարգացման ուղիները Եգիպտոսում XIX-XX դարերում.

Эволюция поэтической системы М. Цветаевой (в контексте модернистских течений начала XX века).

Թուրքական քաղաքական վեպի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները (XX դարի 70-80-ական թթ.).

XX դարի անգլիական պոեզիայի զարգացումը և Թեդ Հյուզը.

Անհատի ողբերգությունը Յ. Վ. Գյոթեի ստեղծագործության մեջ և արտացոլումը XX դարի գերմանալեզու հեղինակների երկերում.

Նոր գրական ուղղությունների արտացոլումը XX դարի եգիպտական գրականության մեջ. Յուսուֆ Իդրիսի ստեղծագործությունը /60-70-ական թվականներ/.

XX դարի երկրորդ կեսի ավստրիական դրամատուրգիան.

Ամերիկյան էքսպերիմենտալ պոեզիան XX-րդ դարի 1-ին կեսին.

Ժամանակակից hայ պոեզիան (1990-2005 թթ.).

This list was generated on Sun Apr 14 19:30:06 2024 UTC.