Items where Subject is "Informatics and Computer Systems"

  • Subjects (123)
    • Informatics and Computer Systems (123)
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 123.

Thesis

Էլեկտրոնային քվեարկության նոր համակարգերի մշակում և իրականացում.

Մամոգրաֆիական պատկերների վերլուծության արդյունավետ մեթոդների մշակում և համապատասխան ծրագրային համակարգի իրականացում.

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների մուտքի/ելքի հանգույցների էներգասպառման նվազարկման ծրագրային միջոցների մշակում և հետազոտում.

Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման պրոցեսների որոշ մոդելների մասին.

Քամու, արեգակի և մարտկոցի հիման վրա էներգիայի գեներացնող հիբրիդ բաշխված համակարգի էներգասպառման կառավարումը հաշվի առնելով մարտկոցում էներգիայի կուտակման էֆեկտը արևից ու քամուց ստացված էներգիայի գծային կանխատեսմամբ.

Պասիվ օպտիկական ցանցերի կառուցումը և դինամիկ թողունակության բաշխման հետազոտումը մուլտիմեդիա ծառայությունների համար.

Մատնահետքերի ճանաչման մեթոդների մշակում և ծրագրային իրականացում.

Տվյալների ինտեգրման մի մոտեցման մասին` մոդել, ալգորիթմներ և վերիֆիկացիա.

Համապիտանի հաջորդական դողի ապարատածրագրային հարաբերակցության մոդելավորման ծրագրային համալիրի մշակումը և հետազոտումը.

Հատումների գրաֆների կիրառությունը ուղեգծման խնդիրներում.

Անլար սենսորային ցանցերում ծածկույթի և կապակցվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման օպտիմալ կարգընթաց.

Ռեսուրսների` ըստ ժամանակի հավասարաչափ բաշխման խնդրի մաթեմատիկական մոդելի և համապատասխան ալգորիթմի ու ծրագրային փաթեթի մշակումը.

Պատկերների օպերատիվ մշակման և օբյեկտների ճանաչման համակարգերի հետազոտում ու նախագծում.

Կենսաչափական տվյալներից գաղտաբառերի գեներացման արդյունավետ եղանակների մշակում.

Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը.

Տվյալների հեռակա կառավարման բազմանդամ հիերարխիկ համակարգի մշակում և ծրագրային իրականացում.

Բաշխումների մի քանի ընտանիքներով բնութագրվող մոդելների վերաբերյալ վարկածների երկփուլ հուսալի դետեկտման հետազոտում.

Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների կառուցումներ.

Թվային պատկերների մշակման վեյվլեթատիպ նոր ձևափոխությունների սինթեզում.

Գաղտնագրված տվյալներում անվտանգ որոնում իրականացնելու ալգորիթմների մշակում.

Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ.

Անլար սենսորային ցանցերում ցանցի կյանքի տևողության և շարժունակության սպասարկման բարելավում արդյունավետ երթուղավորման կիրառմամբ.

Բիզնես պրոցեսների արտադրողականության առաջնային բնութագրիչների գնահատման համակարգ.

Երկչափանի վեյվլետների կիրառմամբ գունային տարածություններում թվայնացված պատկերի ջրանշման ալգորիթմների ուսումնասիրություն.

Տեղեկատվության բաշխված պաշտպանությունը կենսաչափողական պարամետրերի հիման վրա.

Մուլտիմեդիական ինֆորմացիայի պաշտպանության համակցված ալգորիթմների մշակում.

Մատնահետքային տվյալների մշակման անվտանգության որոշ դրույթներ.

Ինտերակտիվ մուլտիմեդիա հրատարակությունների օբյեկտների վերարտադրման օպտիմալացման ադապտիվ մեթոդների հետազոտությունը և մշակումը.

Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների ռեկուրսիվ կառուցումներ.

Շարժական «խելացի» սարքավորումների տվիչների տվյալների վերլուծության արդյունավետ մեթոդների մշակում և իրականացում.

Անօդաչու թռչող սարքերի աէրոտեսանկարահանումների միջոցով օբյեկտների հայտնաբերման ծրագրային ապահովման մշակում.

Կամայական թրաֆիկով կորպորատիվ ցանցերի կառուցվածքի օպտիմալ սինթեզի միջոցների մշակումը.

Հակադրության խնդիրներում գիտելիքների յուրացման և կիրառման ալգորիթմների և ծրագրերի մշակում.

Ձեռքի ափի երակների ցանցի վրա հիմնված կենսաչափական գաղտնագրման համակարգի մշակում.

Հերթի դինամիկ կազմակերպումը գրիդ միջավայրում.

Վերջավոր ավտոմատների վրա հիմնված անհամաչափ գաղտնագրային համակարգի գաղտնակայունության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում.

Տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացման մասին.

Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում.

Ինֆորմացիայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պահպանող հաշվարկներ.

Շենոնյան ծածկագրման համակարգում տեղեկությունների պահպանման հետազոտում.

Պատկերի կառուցվածքային վերլուծության և որակի գնահատման ալգորիթմների և ծրագրերի համալիրի մշակում.

Բիզնես պրոցեսների օպտիմիզացիայի խնդիրները կրթական համակարգի օրինակի վրա.

Ծրագրային ապահովման թաքնագրային պաշտպանության համալիր համակարգի հետազոտում և մշակում.

Բուլյան տեղափոխումների վրա հիմնված բարձր արագագործության անհամաչափ գաղտնահամակարգի հետազոտումը և մշակումը.

Ինֆորմացիայի պաշտպանության հիմնահարցերի հետազոտում էլեկտրոնային կրթական համակարգերում.

Ձեռագիր ստորագրության ճանաչման մեթոդների մշակում և իրականացում.

Երկու մասնակցով անվտանգ հաշվարկների համակարգի նախագծում և իրականացում գաղտնիություն պահանջող կիրառությունների համար.

Գիտելիքների ստուգման թեստերի որակի գնահատման մեթոդի և ծրագրային համակարգի մշակում.

Մի քանի ղեկավարող կողմերով դիֆերենցիալ խաղեր և ղեկավարման խնդիրներ.

Անվտանգ բազմամասնակից հաշվարկներ հիմնված նոր անտեղյակ փոխանցման հաղորդակարգի վրա.

Կամայական ուրվագծով երկչափ մարմինների ձևման խնդրի հետազոտություն և ծրագրային համակարգի մշակում.

Տվյալներով պայմանավորված կառավարման նախագծերի իրականացմանը աջակցող ճարտարապետություն ժամանակակից ձեռնարկությունների համար.

Գենետիկ ծրագրավորման օգտագործմամբ թվային պատկերներում օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակում.

Մագնիսական գլխիկների անալիզ և սինթեզ.

Հաշվողական կլաստերի միջավայրում սիստոլիկ ալգորիթմների իրականացման ծրագրային գործիքային միջոցի մշակում.

Պրոցեսների համարժեքության ճանաչումը դրանց նախագծման ընթացքում.

Բազմաչափանիշային օպտիմալացման արագընթաց սուբգրադիենտային մոդելների մշակումը և կիրառական ծրագրերի փաթեթի ստեղծումը.

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների հատակագծման մի մոտեցման մասին.

Հաշվողական ցանցերի պաշտպանական համակարգերի նախագծում ծրագրային ագենտների միջոցով.

Բազմակի օբյեկտներից կազմված մոդելների վերաբերյալ վարկածների ստուգման և նույնականացման հուսալիության հիմնախնդիրների լուծում.

Եղանակի թվային կանխատեսման ավտոմատացված համակարգի մշակում.

Բաղադրիչ վիճակներով աղբյուրների և կապուղիների հուսալիության հետազոտություն.

Разработка комплекса алгоритмов и программ защиты цифровых изображений.

Սինթետիկ ապերտուրով ռադարում մշակվող ազդանշանների մոդելավորման և իմիտացման մեթոդների նախագծում.

Թափանցիկ ծածկագրության սխեմաների որոշ կիրառություններ.

Целевое проектирование сетевых систем многомасштабной архитектуры с использованием распредельных вычислительных ресурсов.

Սխալներ ուղղող կոդերով գաղտնիքի բաշխման միջոցների մշակումը.

Ամպային տեխնոլոգիաներով անվտանգ աշխատելու լրացուցիչ միջոցների մշակում.

Տեսահաջորդականության դինամիկ վերլուծության և հատվածավորման ալգորիթմների և ծրագրային համալիրի մշակումը.

Ուղղաձիգ ճեղքով թուլացված օրթոտրոպ կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրությունը՝ եզրի վրա դրոշմների ազդեցության դեպքում.

Исследование и разработка адаптивных методов эффективного воспроизведения объектов интерактивных мультимедийных публикаций.

Применение графов пересечений в задачах трассировки.

Задачи оптимизации бизнес процессов на примере системы образования.

Разработка и программная реализация многопользовательской иерархической системы удаленного управления данными.

Ներկառուցված թեստային լուծումներ նանոչափական հիշող սարքերի և համակարգերի համար.

Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում, նկարագրում.

Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ և մեծ տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության և վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում.

Տեսաշարում օբյեկտների հայտնաբերման, ճանաչման և տեղորոշման համակարգի մշակում.

Ինքնակազմակերպվող համակարգերում դինամիկ պրոցեսների հետազոտման գործիքային ծրագրային միջոցների մշակում.

Փոքր ամպլիտուդայով սխալներ ուղղող կոդերի կառուցումը և իրականացումը.

Մեծածավալ տվյալների ամպային պահուստավորման միջոցների հետազոտումը և մշակումը.

Համակարգչային ցանցերում ինֆորմացիայի տարածման օպտիմալ կառուցվածքների նախագծման մեթոդների և ալգորիթմների մշակում.

Метод автоматического подбора эффективных оптимизаций компилятора по нескольким критериям на основе парето-доминирования.

Моделирование сложных систем методом стохастических вычислений.

Разработка комплекса алгоритмов и программ, предназначенных для защиты и восстановления изображений с использованием методов самовнедрения.

Разработка средств оперативного управления корпоративными телекоммуникационными сетями.

О семантике бестиповых функциональных программ.

Об алгоритмах интерпретации строго типизированных функциональных программ.

Автоматическая генерация программного обеспечения специальных плат расширения персональных компьютеров.

Разработка и исследование элементов и устройств нейрокомпьютеров.

Разработка и реализация алгоритма сжатия данных и вычисление модулярной экспоненты.

Разработка алгоритмов быстрых преобразований Адамара типа Вильямсона и метода проекционного кодирования.

Анализ и реализация распределенных мультимедиа приложений в высокоскоростных вычислительных средах.

Разработка модифицированных быстрых алгоритмов Фурье и реализация в кластерной среде.

Разработка и исследование средств анализа, оценки и оптимизации компьютерных сетей.

Разработка эффективных методов восстановления абсолютной фазы интерференционных картин.

Математические модели очередей с МАР потоками и наличием "отрицательных" вызовов.

Программный комплекс автоматического анализа, оптимизации и синтеза однопоточных, многопоточных и распределенных программ для вычисления систем функций с рекурсивными вызовами.

Построение системы переработки информации на основе принципов объектно-ориентированной логики.

Применение алгебраических методов в исследовании одного класса формул второго порядка.

Исследование и разработка эффективных алгоритмов применимых в современных приложениях защиты информации.

Разработка методов анализа и оценки характеристик мобильных компьютерных сетей.

Разработка комплекса алгоритмов и программ структурного анализа и оценивания качества изображения.

Метрологические основы проектирования автоматизированных систем учета и управления распределением жидких продуктов в резервуарах.

Моделирование рекурсивных алгоритмов средствами теории типов Мартин-Лёфа.

Инструментальные средства проектирования комплексных тестов многомашинных вычислительных комплексов с управляемой конфигурацией.

Исследование рекурсивных схем на конечных моделях некоторых нетрадиционных арифметических теорий.

Применение численных методов для исследования нелинейных динамических систем.

Разработка методов повышения защиты информации и эффективности использования СУБД в гипертекстовых системах.

Разработка методов локализации и прогнозирования групп риска по информационной базе данных кадров.

Թվային պատկերների իմաստաբանական վերլուծության մեթոդների մշակում և իրականացում.

3D սպինային ապակու մոդելավորումը հաշվի առնելով արտաքին դաշտում համակարգի ռելաքսացիան.

AliEn Գրիդ ինֆրակառուցվածքի ռեսուրսների բաշխման համակարգի բաղադրիչների մշակում.

Исследование и разработка средств игрового и экспертного анализа сетевых злоупотреблений и ее приложение к системе Arm Cluster.

Գաղտնի հաղորդագրություններով լայնասփյուռ կապուղիների E-ունակության հետազոտություն.

Գաղտնիք գեներացնող կենսաչափական համակարգի ինֆորմացիոն-տեսական հետազոտություն և նոր փաթեթի մշակում R միջավայրի համար.

SAFER ընտանիքի 256 բիթային ծածկագրական համակարգի մշակում և իրականացում.

SAFER ընտանիքի ծածկագրական համակարգերի լրացուցիչ արդյունքներ.

«SAFER» և նմանօրինակ ծածկագրման համակարգերում կիրառվող արդյունավետ ալգորիթմների մշակում և իրականացում.

Разработка диалоговой и обучаемой системы для автоматизированного взаимного представления структур естественного языка и языка UNL.

UNL լեզվից դեպի բնական լեզու փոխարկման կանոնների հավաքածուների ընդլայնման և ուղղման ավտոմատացված համակարգ.

Программные средства генерации фильтров избыточной информации при объектно-ориентированном проектировании WEB-систем.

Автоматическая генерация схемы документов XML.

This list was generated on Sat Dec 9 13:55:36 2023 UTC.