Items where Subject is "Hydrology"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 22.

Thesis

Հիդրոմորֆ լանդշաֆտների գրունտային ջրերի տեղադիրքի կարգավորում և օգտագործում.

Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը.

Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը.

Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում.

Խմելու ջրի մաքրման հիմնախնդիրները փոքր բնակավայրերում և առանձին օբյեկտներում.

Окислительно-восстановительные процессы на границе раздела вода-дно озер и водохранилищ и их роль в формировании качества воды.

Подземный сток бассейна оз. Севан и водоотбор на высоких отметках.

Обеспечение долговечности бетонов для гидротехнических сооружений путем подбора заполнителей.

Разработка методов определения оптимальных характеристик фонтанирующих скважин и управление водозабором.

Очистка природных и сточных вод методами электроокисления и электрокоагуляции.

Գրունտային պատվարների նստվածքների և դեֆորմացիաների հետազոտման խնդիրները.

Պետական ջրային կադաստրի ինստիտուտի ներդրմամբ ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները.

Ճնշումային համակարգերի անվտանգ շահագործման և պահպանման առանձնահատկությունները.

Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ջրամբարների ջրի որակի հետազոտություն և աղտոտվածության գնահատում.

Նավթմթերքներով աղտոտված ջրերի մաքրումը նոր կլանիչներով.

Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ ջրատնտեսական համալիրների շահագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Ջրամբարի օգտակար ծավալի մեծացման և ջրառ կառուցվածքների շահագործման արդյունավետության բարձրացման ինժեներական միջոցառումները.

Քաղաքային բնակավայրերի և գյուղատնտեսական տարածքների ստորգետնյա ջրերի ողողումից պաշտպանության մեթոդների մշակումը.

Գյուղատնտեսական նպատամներով կեղտաջրերի օգտագործման մի քանի խնդիր.

Ջրային համակարգերի շահագործման և կառավարման մի քանի խնդիր.

Ոռոգման համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միատարր կենսազանգվածի անաերոբ խմորման գործընթացի փորձնական ուսումնասիրությունը և կենսագազ-էներգիա տեխնոլոգիայի կատարելագործման ինժեներական մշակումները.

This list was generated on Sat Sep 30 16:35:20 2023 UTC.