Items where Subject is "Architecture"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 153.

Thesis

Անիի մայր տաճարի ճարտարապետությունը.

Արագածի բրոնզեդարյան ամրոց-բնակատեղիների ճարտարապետությունը.

Զբոսաշրջության քաղաքաշինական մոդելավորման սկզբունքները Հայաստանում.

Երևանի առևտրական հիմնարկների և տարածքների ճարտարապետական կազմավորումն արդի պայմաններում.

Երևանի նորագույն ճարտարապետությունը քաղաքային միջավայրում.

Սամվել Սաֆարյանի սռեղծագործական ժառանգությունը.

Խորհրդանշանային մտածողությունը հայկական ճարտարապետության մեջ.

Սևանի ավազանի ռեկրեացիոն գոտու հիմնահնդիրները.

Բնակելի բջջի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի զարգացումը Երևանի բնակարանային տիպի շենքերում.

Թորոս Թորամանյանի գիտական ժառանգության մեջ հայկական միջնադարյան պաշտամունքային ճարտարապետության հետազոտությունը.

Կտիտորական պատկերաքանդակները միջնադարյան հայ ճարտարապետության մեջ.

Հայաստանի գինեգործական գործարանների ճարտարապետական առանձնահատկությունները.

Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի դամբարանային ճարտարապետությունը.

Հայ-իտալական ճարտարապետական առնչությունները.

Տարածքային հատակագծման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի ստեղծագործական ժառանգությունը.

Երևանի արդյունաբերական շենքերի ճարտարապետության կազմավորումը.

Քաղաքաշինական քաղաքականության ազդեցությունը քաղաքային հորինվածքի ձևավորման վրա (Մարսելի քաղաքային գլախվոր առանցքի օրինակով).

Լոռու ճարտարապետական դպրոցը.

Երևանի բնակելի կազմավորումների արդիականացման որոշ խնդիրներ.

Արուճի վաղմիջնադարյան ճարտարապետական համալիրը.

Երևանի հրապարակների ձևավորման հիմնախնդիրները.

Արցախի և Սյունիքի Մելիքական ապարանքների ճարտարապետությունը.

Սակավահարկ բնակելի տների օգտագործման նախադրյալներն և պայմանները Գյումրի քաղաքի կառուցապատման ընթացքում.

Հայաստանի Հանրապետության Աշտարակի տարածաշրջանի կայուն ճարտարապետաքաղաքաշինական զարգացման առանձնահատկությունները.

Զբոսաշրջության տարածաշրջանայաին կազմակերպման և ինտեգրման ճարտարապետահատակագծային առանձնահատկությունները.

Շինուհայր բնակավայրի զբոսաշրջության հարմարեցման ճարտարապետական խնդիրները.

Խորհրդահայ երկաթուղային կայարանների ճարտարապետությունը և ժամանակակից օգտագործման հնարավորությունները.

Ճարտարապետ Տիրան Մարությանի ստեղծագործական ժառանգությունը.

Արցախի ճարտարապետական դպրոցը հայկական պաշտամունքային ճարտարապետության մեջ.

Խոյակը խորհրդահայ ճարտարապետության մեջ.

Հայաստանի ավանդական արտադրական կառույցների (հնձան, ձիթհան, ջրաղաց) ճարտարապետությունը և ժամանակակից օգտագործման հնարավորությունները.

Երևան քաղաքում կանաչ տանիքների կիրառությունն ու զարգացման հեռանկարները.

Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության պատմականորեն ձևավորված քաղաքների վերակառուցման գործընթացում.

Հայաստանի ժայռափոր կառույցների, քարակերտ դռներով քարանձավների ճարտարապետության առանձնահատկությունները.

Ճարտարապետության նախաքրիստոնեական շրջանի զարգացումները՝ հիմնված հայկական ավանդապաշտական մշակույթի սկզբունքների վրա.

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանի գիտաստեղծագործական ժառանգությունը.

Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի ճարտարապետությունը.

Հայ ճարտարապետների կոնստրուկտիվիզմ ոճի ստեղծագործությունների հորինվածքային առանձնահատկությունները.

Զբոսաշրջության համակարգի ձևավորումը Սյունիքի մարզի լեռնային և բարձրլեռնային բնակավայրերի վերականգման և զարգացման գործընթացում.

Շուշիի քաղաքաշինական զարգացման և ռեաբիլիտացիայի խնդիրները.

Միջնադարյան Հայաստանի գմբեթավոր դահլիճների ճարտարապետությունը.

Խորհրդահայ ակումբային շենքերի և մշակույթի պալատների ճարտարապետական ժառանգությունը.

Դվին քաղաքատեղին և նրա ամրակայման ու թանգարանացման խնդիրները.

Հայկական զանգակատների ճարտարապետությունը.

Հայաստանի Հանրապետության գրադարանային շենքերի ճարտարապետությունը և արդիականացման հիմնախնդիրները.

Ինքնուրույն կենսապահովմամբ բնակավայրերի կազմավորումը Հայաստանի Հանրապետության պայմանների համար.

Խորհրդահայ թատերական շենքերի ճարտարապետությունը.

Հայաստանի Հանրապետության Մարտունի-Եղեգնաձոր լեռնային գոտու տարածական զարգացման հեռանկարները.

Երևան քաղաքի կենտրոնի վերակազմավորման արդի առանձնահատկությունները.

Միատարր կենսազանգվածի անաերոբ խմորման գործընթացի փորձնական ուսումնասիրությունը և կենսագազ-էներգիա տեխնոլոգիայի կատարելագործման ինժեներական մշակումները.

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները.

Երևան քաղաքի արդյունաբերական գոտու ֆունկցիոնալ վերակազմավորման զարգացման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհամերձ ռեկրեացիոն օբյեկտների և համալիրների տեղաբաշխման ցանցը և ճարտարապետական կազմակերպումը.

Երևանի քաղաքաշինական բարձրարժեք տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները.

Ազգագրական պարկերի ճարտարապետության ձևավորման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անթեքան հակադարձ կախովի մետաղական կամուրջի կոնստրուկցիայի և ափերի հետ նրա լծորդման առանձնահատկությունները.

ՀՀ Լոռու մարզի փոքր քաղաքների արդիականացման և կայուն զարգացման ճարտարապետահատակագծային խնդիրները.

Երևանի ճարտարապետական կերպարի ձևավորման գեղագիտական առանձնահատկությունները.

Կարկասային շենքերի կախովի պատերի հետազոտությունը էներգաարդյունավետության և շենքերի սեյսմակայունության տեսանկյունից.

Հրակայուն ծանր բետոններ Շորժայի գերհիմնային ապարների լցանյութերով.

Թեհրանի հայ համայնքի ճարտարապետական ժառանգության գնահատումը և օգտագործման հնարավորությունները.

Архитектура внеквартирных помещений многоэтажных жилых домов (на примере г. Москва ).

Ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի ստեղծագործական ժառանգությունը.

Երևանի բազմահարկ բնակելի շենքերի համալիր արդիականացման խնդիրները.

Արաք քաղաքի պատմական հատվածն ու հուշարձանների հորինվածքային առանձնահատկությունները Ղաջարական ժամանակաշրջանում.

Երևանի պատմական կենտրոնի ճարտարապետահատակագծային կազմակերպման որոշ խնդիրներ.

Հայաստանի Հանրապետության առողջարանային քաղաքների զարգացման հեռանկարները.

Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման մի քանի խնդիր քարտեզագրության բնագավառում.

Проблемы градостроительной реорганизации дворовых пространств города Еревана.

Архитектурные факторы развития туристических центров обслуживания региона Семнан в Иране.

Разработка технологии легкого конструктивного бетона на сырьевой базе НКР.

Особенности формирования новых объемно-планировочных решений малоэтажного жилища в условиях специфики горных районов Армении.

Творческое наследие средневекового зодчего Трдата.

Ամրոց-բնակատեղիների ճարտարապետական ժառանգության պահպանման և օգտագործման հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Предпосылки и перспективы формирования архитектуры этнографических парков в Республике Армения.

Հայաստանի Հանրապետության թանգարանների ճարտարապետության արդի զարգացման խնդիրները.

Տարածական պլանավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Разработка технологии укрепления грунтов фундаментов с использованием различных методов цементации.

Значение традиционализма и устойчивости в современной архитектуре Дубая.

Разработка высокоточных способов и средств гидронивелирования.

Основы проектирования и производства опалубочных работ.

Разработка и исследование новой конструктивной системы крупнопанельного здания.

Разработка методов и средств исследования напряженного состояния легкожелезобетонных конструкций при стационарных и случайных воздействиях с оценкой риска их эксплуатации.

Разработка составов модифицированных бетонов на природных заполнителях Армении для монолитного строительства.

Проблемы строительства долговечных зданий и сооружений.

Основные проблемы рационального использования ресурсов строительного производства в горных условиях.

Разработка искусственных строительных конгломератов на основе отходов промышленности Республики Армения.

Осуществление жилищного строительства в современных условиях Республики Армения.

Совершенствование метода расчета железобетонных элементов на прочность по наклонным сечениям с учетом сейсмического воздействия.

Методы повышения уровня сейсмической безопасности существующих каменных зданий.

Новые строительные композиты на основе полиэфирных смол и наполнителей-горных пород Армении для восстановления и усиления зданий и сооружений.

Стеновые материалы на основе щелочных вяжущих, полученных с использованием стеклосодержащих вулканических пород.

Разработка эффективных путей повышения строительно-технических свойств цементов.

Основы гелиотермальной обработки щелочных бетонов.

Прогноз устойчивости откосов и склонов при переменном уровенном режиме водохранилищ.

Разработка технологии изготовления резинометаллических опор сейсмоизоляции и силовой установки для их испытаний.

Прогноз влияния изменения режима подземных вод на напряженно-деформированное состояние грунтов и его приложение в области строительства.

Разработка и исследование зданий из каменной кладки, возводимой из камней, изготовляемых прессованием из природных заполнителей месторождений Армении.

Сцепление арматуры с литоидопемзобетоном на суперпластификаторе.

Разработка и применение беспетлевого монтажа железобетонных и бетонных конструкций.

Разработка метода оптимизации систем отопления зданий и способы улучшения энергоэкономических показателей.

Растворение и вымыв солей из почвогрунтов восходящим потоком.

Усталостная прочность и разрушение стекловолокнистых композитных материалов при программном нагружении.

Улучшение технологических свойств бетонных растворов с использованием добавок.

Влияние температурного фактора на прочность и долговечность асфальтобетонного покрытия.

Исследование напряженно деформированного состояния тоннельной обделки от сейсмических нагрузок.

Особенности нерудного сырья Сирийской Арабской Республики и области его применения.

Разработка композиционных состав с повышенными эксплуатационными свойствами для покрытий автомобильных дорог.

Разработка и исследование кондиционера-доводчика с испарительным охлаждением и увлажнением воздуха.

Формирование системы экстренного расселения.

Стилевые особенности постсоветской архитектуры Армении.

Перспективы формирования архитектуры кинотеатров в РА.

Искусственное освещение как фактор организации архитектурной среды (на примере центра г. Еревана).

Архитектурная организация пространства первых этажей в городской застройке Еревана.

Особенности формирования вариантной планировки квартир в городском жилом фонде РА.

Центрическая композиция в жилищной архитектуре Армении.

Архитектура учебно-реабилитационных учреждений для детей с физическими и умственными отклонениями в Армении.

Закономерности формирования планировочных структур населенных мест в высокосейсмичных районах.

Некоторые вопросы комплексного моделирования объективных цветодинамических процессов в архитектуре.

Формирование структурно-планировочного каркаса ядра центральной зоны крупного города в условиях платного землепользования (на примере Еревана).

Особенности архитектурно-планировочной организации литосферного жилища и его использование в условиях РА.

Особенности формирования архитектуры жилища в "зоне землетрясения" с учетом специфики природно-климатических условий.

Проблемы формирования высотных доминант в городской застройке Еревана.

Совершенствование системы зонирования центра города Еревана.

Архитектурно-планировочные особенности городского жилища Армении (на примере г.г. Еревана, Гюмри и Ванадзора).

Архитектурные особенности многоэтажных жилых зданий в городе Ереване.

Особенности архитектурно-планировочной организации Ереванского метрополитена.

Архитектурно-художественные приемы решения фасадов зданий в творчестве архитектора А. И. Таманяна.

Архитектура школьных зданий Армении в новых социальных условиях.

Основные принципы реставрации и реконструкции зданий в стиле "модерн" в городах Южной Украины (на примере г. Одессы).

Особенности формирования архитектуры учреждений отдыха в зоне Севанского бассейна.

Իրանի Քերմանշահ քաղաքի առևտրահասարակական կենտրոնի քաղաքաշինական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները և ժամանակակաից զարգացման խնդիրները.

Թվային ճարտարապետության նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստնում.

Խաչենագետի ներքնահովտի ճարտարապետությունը.

Ատրիումային տիպի բնակելի կառուցվածքների ձևավորման սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում.

Անհեծան ծածկերի կրողունակության գնահատումը՝ հաշվի առնելով սյուների ծռող մոմենտների ազդեցությունը.

Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներից Արմավիրի, Արտաշատի, Դվինի պահպանության և թանգարանացման ճարտարապետական կազմակերպման խնդիրները.

Модернизация массивов жилой застройки 1920-1930-х годов и их охрана, как памятников градостроительства.

Հայրենադարձության անդրադարձը Հայաստանի 1920-1930-ական թվականների քաղաքաշինության և ճարտարապետության գործընթացում.

Իրանի մզկիթների ճարտարապետական պաթոլոգիան արդի ժամանակաշրջանում (1920-2013թթ.).

Развитие современной армянской архитектуры в 1932-1955 гг.

Թեհրան քաղաքի կանաչապատ տարածքների տեղաբաշխման մոդելի սահմանումը՝ հայուն քաղաքային լանդշաֆտի նախագծման սկզբունքների հիման վրա (1980-2014թթ.).

Галереи монастырских ансамблей Армении 9-14 веков.

Հայկական ամրոցաշինության ճարտարապետական բնագծերը 9-14 դարերում (Կենտրոնական Հայաստանի և Կիլիկյան հայկական թագավորության օրինակներով).

Значение полихромии в создании художественного образа армянской культовой архитектуры IV-XIX вв.

Сакральное зодчество Армении и Грузии IX-XX вв (традиции и взаимосвязь культур).

Գյումրի քաղաքի ճարտարապետական զարգացումը XIX դարասկզբից մինչև երկրորդ աշխարհամարտը.

Архитектура Еревана XIX-начала XX века.

Эволюция принципов планировочно-пространственной организации социального жилища во Франций (середина XIXв.-конец XXв.).

Նոր Ջուղայի ապարանքների ճարտարապետությունը (XVII-XIX դարեր).

Архитектурно-градостроительное развитие Кубани XVIII-XX вв.

Երևանի XX դարի բնակելի ճարտարապետության զարգացումը ժամանակի և տարածության մեջ.

This list was generated on Mon Sep 25 14:31:13 2023 UTC.